Офіційні правила

«SMARTRAVEL» — це програма для Преміум Клієнтів Райффайзен Банку, які обслуговуються на умовах пакету послуг «Prestige» або «Exclusive», передбачає накопичення та обмін Миль за оплату товарів та послуг карткою Visa Signature або Visa Infinite, емітованої АТ «Райффайзен Банк» в пакеті послуг «Prestige» та «Exclusive»,

Мета Програми: надати можливість накопичення Mиль за розрахунки карткою Visa Signature або Visa Infinite, емітованої АТ «Райффайзен Банк» та обміну Миль на винагороди на сайті програми лояльності SMARTRAVEL.

Банк – Акціонерне Товариство «Райффайзен Банк».

Органiзатор – компанія ТОВ "Діджитум" (на території України), Digitum B.V. (територія ЄС).

Партнер – компанія, яка надає послуги та товари.

Учасник – фізична особа, якій на момент реєстрації у Програмі виповнилось 18 років і яка обслуговується на умовах пакету послуг «Prestige» або «Exclusive» та є держателем картки Visa Signature або Visa Infinite, емітованої АТ «Райффайзен Банк» в пакеті послуг «Prestige» або «Exclusive»

Миля є одиницею виміру у Програмі.

Сайт Програми  – інтернет-сайт Програми за адресою: smartravel.com.ua, що містить інформацію про Програму.

  1. Загальні положення

1.1. Особа, яка зареєструвалася у Програмі, вважається такою, що ознайомилася та погодилася з її Правилами та Умовами.

1.2. Компанії ТОВ "Діджитум", Digitum B.V. (далі Компанія) мають  право вносити зміни у Програму за умови погодження таких змін з Банком. 

Припинення дії Програми можливо лише за умови погодження з Банком та за умови інформування Банку за три місяці до дати припинення Програми. Зміни можуть стосуватися правил Програми, умов участі, кількості Миль, що необхідна для винагороди, каталогу винагород, терміну дії Миль, акційних пропозицій та ін. Ці Правила визначають умови участі у Програмі «SMARTRAVEL» і вимоги до її учасників та інших сторін.

1.3. Учасниками Програми можуть стати фізичні особи, яким на момент реєстрації у Програмі виповнилось 18 років.

1.4. Участь у програмі є індивідуальною. Тільки фізичні особи можуть брати участь у Програмі. Кожен учасник може мати тільки один рахунок. Юридичні особи не можуть брати участь у Програмі.

1.5. Учасником Програми може стати лише та фізична особа, яка попередньо дала згоду на збір, обробку та зберігання власних персональних даних на сайті Програми smartravel.com.ua та дала згоду на обробку власних персональних даних Банку. Під обробкою персональних даних слід розуміти «будь-яку дію або сукупність дій, здійснених в інформаційній системі Програми, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням, видаленням відомостей про фізичну особу».

Організатор забезпечує обробку та захист персональних даних із дотриманням вимог Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», інших законів та нормативно правових актів України, Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та міжнародних договорів України. У діяльності Організатора застосовуються процедури обробки персональних даних, що враховують вимоги Регламенту Європейського Парламенту та Ради 2016/679 від 27.04.2016 року "Щодо захисту фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний рух таких даних" (Genеral Data Protection Regulation - надалі у тексті GDPR).

1.6. Участь у Програмі є безкоштовною.

1.7. Компанія зберігає за собою право відмовити в участі у Програмі будь-якій особі, яка не дотримується Правил та Умов Програми.

1.8. Участь у Програмі може бути припинена за наступних умов:

1.9. За умови припинення участі у Програмі всі накопичені милі анулюються.

1.10. Компанія може надавати акційні пропозиції щодо можливості обміну Миль

1.11. Компанія забезпечує розміщення діючої версії Умов/Правил Програми на власному сайті smartravel.com.ua та/або інформує Учасника у телефонному режимі/ смс-інформування,  в тому числі повідомлень через мобільні додатки «Viber», «Telegram», «WhatsApp», повідомленнями на електронну пошту клієнта про:

1.12. Деталізацію щодо конвертованих Миль, а також баланс рахунку лояльності Учасник може отримати на приватній сторінці на сайтi smartravel.com.ua. 

  1. Умови участі у Програмі

2.1. Учасником Програми є Клієнт Банку, який:

2.2. Рахунком лояльності, (де зберігається баланс накопичених  миль) є номер українського мобільного телефону Учасника, який також зареєстровано в Банку, як мобільний телефон при оформленні  пакету послуг «Prestige» або «Exclusive»,

  1. Реєстрація Учасників

3.1. Зареєструватися у Програмі можна: самостійно на приватній сторінці на сайті Програми smartravel.com.ua, вказавши  мобільний номер  телефону, який також зареєстровано в Банку при оформленні пакету послуг «Prestige» або «Exclusive»,

  1. Нарахування Миль

4.1. Милі нараховуються за покупки, що здійснюються  у торговельно-сервісній мережі України та за її межами, у т.ч. у мережі Інтернет та оплачуються карткою Visa Signature або Visa Infinite, із розрахунку 1 миля за кожні повні 45 гривень, витрачені Учасником (Клієнтом). Мінімальна сума розрахунку для нарахування миль - 500 грн.

4.2. Нарахування миль здійснюється з дати старту Програми

4.3. Милі не нараховуються за операції здійснені у Кіосках самообслуговування Райффайзен Банку та в системі Інтернет-банкінг «Райффайзен Oнлайн», а також за переказ грошей з картки на картку та за зняття готівки з картки в банкоматах. 

4.4. За успiшну реєстрацiю у Програмi на сайтi  smartravel.com.ua  Учаснику нараховуються  вiтальнi Милi у розмiрi 500 Миль. 

4.5. Під час рекламних кампаній, спеціальних акцій та пропозицій від Програми та Партнерів Програми можуть нараховуватися додаткові Милі.

4.6. Милі за розрахунок карткою нараховуються протягом 7 робочих днів з моменту здійснення розрахунку карткою.

4.7. У разі виникнення помилок (невірно зараховані / зняті Милі і т.д.) Організатор Програми зберігає за собою право вносити необхідні корективи в баланс Учасника Програми.

4.8. Милі двох різних рахунків лояльності об'єднанню не підлягають.

  1. Баланс Миль

5.1. Баланс накопичених Миль  відображається на сайтi програми smartravel.com.ua   у розділі Мій кабінет – Баланс.

  1. Порядок обміну Миль

6.1. Милі не є і не можуть бути засобами платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу.

6.2. Накопичені Милі не можуть бути переведені у грошовий еквівалент і виплачені Учаснику готівковими коштами.

6.3. Кожен Учасник Програми має свій персональний рахунок для реєстрації накопичених Миль (номер мобільного телефону, який зареєстровано в Банку при оформленні пакету послуг «Prestige» або «Exclusive»,

6.4. Милі з персонального рахунку одного Учасника не можуть бути об'єднані з Милями на рахунках інших Учасників чи трансформовані у Милі іншої програми.

6.5. Мили можуть передаватися від одного Учасника програми до іншого зареєстрованого Учасника програми згідно з пропозицією «Передати Милі другу». Для цього Учасник самостійно на приватній сторінці на сайті Програми smartravel.com.ua, зазначає мобільний номер іншого Учасника для передачі Миль та суму Миль

6.6. Якщо на рахунку Учасника є достатня кількість Миль, він може подати заявку на обмін накопичених Миль на пропозиції на сайті smartravel.com.ua.

  1. Терміни замовлення та доставка

7.1. Доставка пропозицій здійснюється:
для електронних сертифікатів – шляхом розміщення в особистому кабінеті у розділі «Мої сертифікати»;
для фізичних сертифікатів – шляхом відправлення на відділення Нової Пошти. Кур’єрська доставка доступна лише в 4 містах: Київ, Одеса, Дніпро, Харків.

7.2. Термін доставки паперових та електронних сертифікатів – до 10 днів.

7.3. Винагороди, отримані Учасником в обмін за накопичені Милі, поверненню не підлягають.

7.4. Отримувач, який оформив доставку сертифікатів на відділення Нової Пошти, і з якихось причин відмовився від отримання відправлення, може скористатися послугою самовивіз за адресою м. Київ, вул. Євгенія Коновальця 32-г. Графік роботи офісу пн-пт 10-18:00.

  1. Термін дії Миль

8.1.    Милi є дiйсними протягом 36 (тридцяти шести) місяців з моменту їх нарахування на особистий рахунок Учасника.

8.2. По закінченню терміну дії підлягають анулюванню милі, нараховані банком, Welcome милі. 

  1. Банківська таємниця

9.1. Погоджуючись із цими Правилами Учасник уповноважує Банк для передачі Організатору  (а також усім суб’єктам, що беруть участь у наданні послуг за Програмою) даних, що охороняються за режимом банківської таємниці в межах визначення, що міститься в ст. 60 Закону України No. 2121-III «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, тією мірою, якою це необхідно для забезпечення успішної участі Учасника в Програмі. Учасник також уповноважує всіх суб’єктів, що беруть участь у наданні послуг за Програмою, та, зокрема, Партнерів із обміну Миль, обробляти такі дані тією мірою, якою це необхідно для забезпечення успішної участі Учасника в Програмі.

  1. Податки

10.1. Організатор відповідає всім податковим зобов'язанням, пов'язаним з Програмою, тією мірою, якою це встановлено чинним законодавством країни реєстрації Організатора.

В разі, якщо обмін миль на винагороди здійснюється на території України і з подальшим використанням на території України – податковим агентом обслуговуючою компанією в даному випадку виступає ТОВ «Діджитум».

10.2. ТОВ «Діджитум» як юридична особа зареєстрована в Україні і діє на підставі законодавства України згідно чинного законодавства буде сплачувати податок з доходу фізичних осіб, військовий збір від вартості кожної винагороди, отриманої на території України, в тому числі буде подавати на квартальній основі інформацію щодо отримання подарунків та сплати податків у податкові органи України. Будь-який інший податок чи зобов’язання щодо сплати податку, пов’язані з участю в Програмі, є особистою відповідальністю Учасника.

10.3 Digitum B.V. як юридична особа зареєстрована в Нідерландах і діє на підставі законодавства Нідерландів згідно чинного законодавства не здійснює подання інформації до місцевих податкових служб та не сплачує податків, оскільки за законодавством Нідерландів в даному випадку сплата податкових зобов’язань лежить особисто на Учаснику.

Учасник, який отримав винагороду на території ЄС і здійснює подальше її використання на території ЄС, особисто відповідає за податкові зобов’язання з отриманої винагороди.

Дані Правила розроблені відповідно до умов чинного законодавства України та ЄС. Будь-які суперечки щодо виконання умов бонусної Програми накопичення миль «SMARTRAVEL» розглядаються винятково у судовому порядку відповідно до чинного в Україні та ЄС законодавства.